Bagarić, fra Mato

O fra Mati Bagariću znamo da je bio iz Kupresa, da je bio svećenik, te da je umro u Fojnici 18. travnja 1751. godine.

Podijelite: