Ideš li za Isusom?

Kako kratak je život,
o, čovječe, da li to shvaćaš?
Od praha si načinjen
i ponovno u prah se vraćaš!

Da se osvijestimo,
posebno vrijeme ima.
To vrijeme zapravo je put,
put za Kristovim koracima.

Taj put korizma se zove,
da se promijenimo, Isusu je stalo.
Jer te želi vječno kraj sebe,
Božje srce savjete je dalo.

Povuci se u pustinju duše
i dobro razmisli o svemu.
O mislima, riječima, djelima, propustima,
priznaj sebi i Njemu.

Ostavi se ohola šešira,
koji te većim od drugih čini.
Misli na uboga i sirotu,
lokot škrti sa srca skini.

Za očistiti dušu priliku imaš,
u skrušenoj ispovijedi nečistoće izreci.
Granice imaj, skroman budi,
Neumjerenosti i zavisti se odreci.

Ne hrani srce plamenom srdžbe,
radije ga blagošću i ljubavlju rashladi.
Ne druži se s besposlicom,
radeći bolji svijet izgradi.

To vrijeme nama darovano
i Krist je morao proći.
Podnijeti suze, bol i muku,
da spas Uskrsa može doći.

Danas i tebe Krist poziva da ga slijediš,
i ostaviš teret što duši ti škodi.
Daje ti da prigrliš križ
jer samo on u vječni život vodi.

fra Ante Pavić

Podijelite: